Disclaimer

recyclingblog.nl (Kamer van Koophandel:  80735878), verleent jou hierbij toegang tot recyclingblog.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
recyclingblog.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

recyclingblog.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van recyclingblog.nl.
In het bijzonder zijn alle teksten op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan recyclingblog.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij recyclingblog.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van recyclingblog.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Gedragsregels

Bij recyclingblog.nl vinden we het leuk als je een reactie achterlaat op de site. Is je comment echter ongepast? Dan zal recyclingblog.nl deze verwijderen. Mocht je meermaals een ongepaste comment achterlaten zijn we genoodzaakt je IP-adres te blokkeren en je van de site te weren. Onder ongepaste comments wordt onder meer verstaan: spam, ongepast taalgebruik (scheldwoorden, onnodig kwetsende bewoording etc.), pornografische content, opmerkingen van racistische of discriminatoire aard en content die in strijd is met de wet. Links dienen te staan in het daarvoor bestemde vakje. Alle overige links, die niet relevant zijn voor je comment, zullen worden verwijderd uit je reactie.

Aldus Overeengekomen en ondertekend te IJsselstein

Datum 9-11-2020

De gebruiker van deze Disclaimer

Renz Jacobs ( www.recyclingblog.nl )